Πίνακες αποτελεσμάτων πλήρους και μερικης απασχόλησης, ΣΟΧ 4 - 2021

Kατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: prosopiko@paionia.gov.gr

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τους πίνακες αποτελεσμάτων...

Ανακονώθηκε ο πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων ....

2021-08-2!4_telika_apotelesmata.jpg

 

Πίνακες αποτελεσμάτων πλήρους και μερικης απασχόλησης, ΣΟΧ 4 - 2021