Πίνακας κατάταξης υποψηφίων προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 1385/23-12-2019 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας για την πρόσληψη 4 ατόμων

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα κατάταξης...

Πίνακας κατάταξης