Διαφάνεια στα Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου Παιονίας

 • Οικονομικά Απολογιστικά Στοιχεία 2011

  Στοιχεία που αφορούν τα οικονομικά (Προϋπολογισμός, Τριμηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία κτλ.)του Δήμου Παιονίας για το έτος 2011

 • Ο Δήμος Παιονίας στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

  Όλα τα έγγραφα του Δήμου στο Site του Υπουργείου για το πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Παιονίας

  Δείτε το επίσημο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παιονίας για την τετραετία 2011-2014

 • Συνοπτικές καταστάσεις προϋπολογισμού
 • Εμφάνιση αποτελεσμάτων 25-28 (από 28)
   1 2 3