Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων - εξόδων, έτους 2019

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη συνοπτική κατάσταση:

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019