Πίνακας Στοχοθεσίας Δήμου Παιονίας (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2018

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου για το έτος 2018...

Πίνακας στοχοθεσίας