Προϋπολογισμός (Ανακεφαλαίωση-Εσόδων-Δαπανών) Δήμου Παιονίας έτους 2022

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον προϋπολογισμό 2022 ...

Προϋπολογισμός (Ανακεφαλαίωση-Εσόδων-Δαπανών) Δήμου Παιονίας έτους 2022