Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων - εξόδων, έτους 2020

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον προϋπολογισμό...

Προϋπολογμισμός 2020