Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ

Στα πλαίσια του Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – «ΗΠΙΟΝΗ» του Υπουργείου Υγείας, με θέμα για το 2017 «Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της»,  με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων και επαγγελματιών υγείας της Π.Ε Κιλκίς την Δευτέρα 11/12/2017 στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός δικτύου σε τοπικό επίπεδο με στόχους την διαμόρφωση προτάσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και την προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων ατόμων.

Τον Δήμο Παιονίας εκπροσώπησαν και θα αποτελέσουν μέλος του δικτύου κοινωνικοί επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Εθελοντισμού, από το Κέντρο Κοινότητας, από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και από το ΝΝΔΔ του Δήμου Παιονίας.

Επίσης, μέλη του δικτύου θα αποτελέσουν και κοινωνικοί επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας από το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου, την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς, την Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλκίς και το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.

Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων, σχετικά με την αναγκαιότητα δικτύωσης των υπηρεσιών και φορέων του Νομού και την υλοποίηση δράσεων που θα απευθύνονται σε άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, διατυπώθηκαν οι κάτωθι προτάσεις:

  • Ενημερωτικές ομιλίες στα Κ.Α.Π.Η.
  • Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού μέσω των λογαριασμών της ύδρευσης.
  • Παρεμβάσεις και ενημερωτικές συναντήσεις σε απομονωμένα χωριά μέσω των προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» και των πολιτιστικών συλλόγων.
  • Ενημέρωση και υποστήριξη των φροντιστών  ανοϊκών ατόμων.
  • Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στα διαγνωστικά τεστ.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε όλα τα σχετικά έγγραφα...

Σχετικά έγγραφα