Αγροτικά Νέα

  • Δελτία τύπου
  • Απαγορευτικές διατάξης θήρας λόγω πυρκαγιάς
  • Ενημέρωση κτηνοτρόφων για τη διαχείριση των νεκρών τους ζώων
  • Έκδοση αδειών παρέκκλισης
  • Δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών δασικών ειδών
  • Δασικοί χάρτες
  • Εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασεργατών
  • Διατάξεις θήρας
  • Διατάξεις καυσοξύλευσης