Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

Sticker-website_EKT_GR_HighRes.jpg

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας είναι μία νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν.4368/2016 και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2017. Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στη περιοχή της Παιονίας αλλά και στην επικράτεια.

Αποτελεί δομή πρώτης υποδοχής, το οποίο παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου, μέσα από την παροχή συνολικού πλέγματος υπηρεσιών που στόχο έχουν την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την προώθηση στην απασχόληση. Η δομή στελεχώνεται από δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μια Ψυχολόγο ενώ οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τηρώντας τις αρχές του απόρρητου και της μη διάκρισης.

Το Κέντρο Κοινότητας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, με προϋπολογισμό € 347.424,00.

Αρμοδιότητες:

 1. Πληροφόρηση και υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών σε προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, όπως τα παρακάτω:
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 • Επίδομα Στέγασης
 • Προνοιακές Αναπηρικές Παροχές – Επιδόματα
 • Επίδομα Γέννησης
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
 1. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε:
 • Κοινωνικές δομές και υπηρεσίες (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, Κοινωνικό Φροντιστήριο, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Δομές Υγείας, κ.ά.).
 • Υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια (ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς). Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
 1. Υπηρεσίες που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, όπως:
 • Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες, οικογένειες και ηλικιωμένους.
 • Παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο (διοργάνωση εκπαιδευτικών, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.ά.).

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι οι κάτοικοι που διαβιούν στην περιοχή και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» καθώς και μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Πλατεία Παύλου Μελά 1 (Κτίριο Κ.Α.Π.Η – 1ος όροφος), Αξιούπολη, 61400

Προσωπικό:

 • Γαλούπη Αναστασία – Κοινωνική Λειτουργός | 2343033151
 • Βαγιάτης Κωνσταντίνος – Κοινωνικός Λειτουργός | 2343033152
 • Ατσιόβα Μαρίνα – Ψυχολόγος | 2343033154

Email: kentro_koinotitas@paionia.gov.gr

Fax: 2343033159

Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας (https://www.facebook.com/kentrokoinotitasdimoupaionias/)

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή, 07:30 – 15:30

Ανακοινώσεις:

Δείτε το βίντεο από εδώ...

01.jpg

Ενημερωτικά έντυπα