Έργα "Ε.Σ.Π.Α." του Δήμου Παιονίας για το διάστημα 2014-2020

  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας
  • Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας. (ΟΠΣ 5004096) Προϋπολογισμός πράξης: 3.974.292,22 €

Sticker-website_EDET_GR_HighRes.jpg