Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Παιονίας

logo_2.jpg

Τί είναι τα ΣΑΠ

Τo «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» αποτελεί στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να καθορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων και επεμβάσεων και να προσδιορίσει προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Μέσα από τη δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας που θα συνδέουν δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις ή και χώρους πρασίνου, με προσβάσιμα πεζοδρόμια, διαβάσεις και προσβάσιμους χώρους στάθμευσης, προβλέπεται η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021).

 • Βασικοί στόχοι ΣΑΠ
 1. Έμφαση στον Άνθρωπο.
 2. Ισότιμη προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.
 3. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία.
 4. Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
 5. Βελτίωση του δημόσιου χώρου και των προσβάσιμων διαδρομών σε επίπεδο δήμου.
 6. Τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.
 • Περιοχές μελέτης και επεμβάσεων των Σ.Α.Π.:
 1. Πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας/πλατείες
 2. Διαβάσεις
 3. Νησίδες
 4. Χώροι πρασίνου/άλση
 5. Χώροι στάθμευσης
 6. Είσοδοι δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου αστικής προσβασμότητας (Σ.Α.Π.) του δήμου Παιονίας - Παραδοτέο Π.2 "Προταση"

Ο Δήμος Παιονίας και ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Σιωνίδης, θέτουν από σήμερα, Δευτέρα 24/07/2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, τις προτάσεις - παρεμβάσεις του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Παιονίας, που αφορούν τους οικισμούς του Πολυκάστρου, της Γουμένισσας και της Αξιούπολης.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των παρεμβάσεων του ανωτέρω σχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 31/08/2023.

Κάντε τις προτάσεις - παρατηρήσεις σας και αποστείλετε αυτές στο διεύθυνση: sap@paionia.gov.gr

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να καθορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων και επεμβάσεων και να προσδιορίσει προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Μέσα από τη δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας που θα συνδέουν δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις ή και χώρους πρασίνου, με προσβάσιμα πεζοδρόμια, διαβάσεις και προσβάσιμους χώρους στάθμευσης, προβλέπεται η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021).

 • Βασικοί στόχοι ΣΑΠ
 1. Έμφαση στον Άνθρωπο.
 2. Ισότιμη προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.
 3. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία.
 4. Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
 5. Βελτίωση του δημόσιου χώρου και των προσβάσιμων διαδρομών σε επίπεδο δήμου.
 6. Τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.
 • Περιοχές μελέτης και επεμβάσεων των Σ.Α.Π.:
 1. Πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας/πλατείες
 2. Διαβάσεις
 3. Νησίδες
 4. Χώροι πρασίνου/άλση
 5. Χώροι στάθμευσης
 6. Είσοδοι δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις

Στην πρώτη φάση, Δευτέρα 20/03/2023, έχουν υποβληθεί η ανάλυση της υφιστάμενης προσβασιμότητας με τίτλο «Παραδοτέο Π1 - Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης», που αφορά την ανάλυση των επιλεγμένων κεντρικών διαδρομών και κοινωφελών χρήσεων στους τρεις οικισμούς του Δήμου Παιονίας, του Πολυκάστρου, της Γουμένισσας και της Αξιούπολης.

Ο Δήμαρχος

-ΧΑΡΤΕΣ

-ΤΕΥΧΟΣ

Κάντε τις προτάσεις - παρατηρήσεις σας και αποστείλετε αυτές στο διεύθυνση: sap@paionia.gov.gr

Στάδια εξέλιξης ΣΑΠ Δήμου Παιονίας

 • Στάδιο 1: Περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας.
 • Στάδιο 2: Πρόταση προτεινόμενων παρεμβάσεων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας.


Νέα και ανακοινώσεις

……………………………