Έργα

  • EU Border Communities: sharing experiences and practices on refugees’ reception and social solidarity
  • Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου
  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παιονίας

Η κατασκευή της ιστοσελίδας μας βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.