Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 31/10/2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18.00

Πατήστε παρακάτω για να δείτε κάθεμία πρόσκληση με τον αντίστοιχο πίνακα θεμάτων...

Προσκλήσεις και θέματα