Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου, Παρασκευή 15/10/2021

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κατεπείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου την 15η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και μεταξύ ωρών 11.10 έως 12.00.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση με τον πίνακα θεμάτων...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων