Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή 22/05/2020

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ»  του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο, την  22α ΜΑΪΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
*Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση από τον Δήμαρχο Παιονίας σχετικά με την υποβολή προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας από τον Δήμο μας για την ισοκατανομή και αναλογικότητα και μέχρι ποσοστού 1% σε πανελλαδικό επίπεδο σε ότι αφορά τους διαμένοντες στην Δομή φιλοξενίας προσφύγων- μεταναστών Πολυκάστρου (Νέα Καβάλα).

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση με τον πίνακα θεμάτων...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων