Πρόσκληση 19ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Δευτέρα 11/11/2019

Καλείσθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», στις 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 09.00.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση με τον πίνακα θεμάτων...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων