Πρόσκληση 17ης και 18ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 14/11/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10  καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ , την  14η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00 η πρώτη και 18.30 η δεύτερη.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις προσκλήσεις και τον πίνακα θεμάτων...

Προσκλήσεις και πίνακες θεμάτων