Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Δευτέρα, 15/07/2019

Καλείσθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», στις 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση και τον πίνακα θεμάτων...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων