Πρόσκληση συνεδρίασης επιτροπής διαβούλευσης, Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Καλείστε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 17η  Αυγούστου 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση και τον πίνακα θεμάτων...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων