Προσκλήσεις και αποφάσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

  • Πίνακας Θεμάτων / Αποφάσεων 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας, 12.02.2019
  • Πίνακας Θεμάτων / Αποφάσεων 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας, 18.01.2019
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
  • Εμφάνιση αποτελεσμάτων 13-15 (από 15)
     1 2 

Στο χώρο αυτό, θα βρείτε προσκλήσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. δήμου Παιονίας.

Για τα παρελθόντα έτη, πατήστε στο έτος που σας ενδιαφέρει για να δείτε το αντίστοιχο αρχείο...

2013

2014

2015

2016

2017

2018