Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα θεμάτων / αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 28/02/2018...

Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων