Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα θεμάτων / αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευής 24/01/2018 και την ορθή επανάληψη αυτού...

Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων