Πίνακας θεμάτων / Αποφάσεων 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, Δευτέρας 14/10/2019

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα θεμάτων / αποφάσεων...

Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων