Πίνακας θεμάτων / Αποφάσεων 19ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, Παρασκευής 20/09/2019

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα θεμάτων / αποφάσεων...

Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων