Πίνακας θεμάτων / Αποφάσεων 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, Παρσκευής 30/08/2019

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα αποφάσεων...

Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων