Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 13ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 24/07/2019

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα θεμάτων / αποφάσεων...

Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων