Προσκλήσεις και αποφάσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 25ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 11/12/2019
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 11/12/2019
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευή 22/11/2019
  • Πίνακας θεμάτων / Αποφάσεων 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, Τρίτης 12/11/2019
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Στο χώρο αυτό, θα βρείτε προσκλήσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. δήμου Παιονίας.

Για τα παρελθόντα έτη, πατήστε στο έτος που σας ενδιαφέρει για να δείτε το αντίστοιχο αρχείο...

2013

2014

2015

2016

2017

2018