Προσκλήσεις και αποφάσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευή 31/08/2018
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 13/03/2018
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 28/02/2018
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

Στο χώρο αυτό, θα βρείτε προσκλήσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. δήμου Παιονίας.

Για τα παρελθόντα έτη, πατήστε στο έτος που σας ενδιαφέρει για να δείτε το αντίστοιχο αρχείο...

2013

2014

2015

2016

2017