Ανακοίνωση για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στον Ευρωπό- Ν. Κιλκίς  και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση με τον αριθμό ατόμων, την διάρκεια σύμβασης και τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα / δικαιολογητικά...

Ανακοίνωση και σχετικά έγγραφα