Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου Πολυκάστρου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Παιονίας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου  του Γυμνασίου Πολυκάστρου  για εννιά χρόνια, μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2026.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας  στις  20/11/2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιέχονται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής, που βρίσκετε στο Γυμνάσιο Πολυκάστρου (2343024821) και στο Δήμο Παιονίας στην κα Γιάγκου Αθανασία (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου τηλ 2343024166)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείου της Δ/ντριας του  Γυμνάσιου  Πολυκάστρου και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 20 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ

...

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Παιονίας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου  του Γυμνασίου-Λυκείου. Αξιούπολης για εννέα χρόνια, μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2026.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας  στις  08/11/2017  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιέχονται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής, που βρίσκετε στο Γυμνάσιο & Λύκειο Αξιούπολης (2343031559 & 2343032042) και στο Δήμο Παιονίας στην κα Γιάγκου Αθανασία (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου τηλ 2343024166)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείου του Δ/ντή του  Γυμνάσιου  Αξιούπολης, στο γραφείου του Δ/ντή του  Λυκείου Αξιούπολης  και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 08 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ορθή επανάληψη των 2 προκηρύξεων και την προηγούμενη λανθασμένη ανάρτηση...

 

Προκηρύξεις (ορθή επανάληψη)