Προκηρύξεις Α'Βαθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Παιονίας (Καθαρίστριες και Σχολικοί Τροχονόμοι)

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παιονίας προκηρύσσει:

  1. την πλήρωση 18(δεκαοκτώ) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2017-2018 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2017 έως και 30/06/2018,
  2. την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων.

Πατηστε παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη που σας ενδιαφέρει...

Προκηρύξεις