Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της προκήρυξης πρόσληψης 4 ατόμων στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Παιονίας

Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της προκήρυξης πρόσληψης 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  2017-2018.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα που σας ενδιαφέρει...

Πίνακες κατάταξης