Οριστικός πίνακας κατάταξης Π.Ε. Νηπιαγωγών από την ανακοίνωση πρόσληψης 802/03-10-2017 για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα κατάταξης...

Πίνακες κατάταξης

  • oristikos_pinakas_katataxis_nipiagogon_12-2017 (91 KB)

    Οριστικός πίνακας κατάταξης Π.Ε. Νηπιαγωγών από την ανακοίνωση πρόσληψης 802/03-10-2017 για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"