Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της ανακοίνωσης πρόσληψης εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού (Α.Π.: 802/03-10-2017) με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", σχολικού έτους 2017-2018

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα που σας ενδιαφέρει...

Πίνακες κατάταξης και αποτελεσμάτων