Αποτελέσματα της υπ'. αριθμ. 1079/05.10.2018 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων :