Προκήρυξη Σ.Μ.Ε. δύο (2) ατόμων, διάρκειας επτά (7) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής διεύθυνσης τμημάτων Μουσικής και φιλαρμονικής

Η κοινωφελής επιχείρηση δήμου Παιονίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της, χρονικής διάρκειας επτά (7) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων - Μουσικής και Φιλαρμονικής, ως εξής:

  1. Καλλιτεχνικός Διευθυντής-Μουσικός ΔΕ: 1 άτομο,
  2. Δάσκαλος Φιλαρμονικής ΔΕ: 1 άτομο.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη προκήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Προκήρυξη και σχετικά έγγραφα