Προκήρυξη Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Παιονίας για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με ΙΔΟΧ σε διάφορες ειδικότητες

Η κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει διδακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου κατά τη διδακτική περίοδο 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

  1. Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο): 2 άτομα (7 μήνες),
  2. Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Νυκτών οργάνων (κλασική κιθάρα): 1 άτομο (7 μήνες),
  3. Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Εγχόρδων οργάνων (βιολί): 1 άτομο (7 μήνες)

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Προκήρυξη και σχετικά έγγραφα