Διακήρυξη δημοπρασίας σχολικού κλήρου 2020-25

Ο Δήμααρχος Παιονίας διακηρρύσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η  εκμίσθωση ακινήτων (σχολικών-δημοτικών κλήρων) ιδιοκτησίας του δήμου και συγκεκριμένα:

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με την 127/2020(ΑΔΑ:6ΕΣΦΩΞΡ-Τ6Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας και τους όρους δημοπράτησης που καθόρισε η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 248/2020(ΑΔΑ:6Ν8ΦΩΞΡ-Ρ6Λ) απόφασή της. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Πολύκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα τμηματικά και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

  • Σχολικός κλήρος Αγίου Πέτρου, ώρα έναρξης 09:00,
  • Σχολικός κλήρος Βαφειοχωρίου, ώρα έναρξης 09:30, 
  • Σχολικός κλήρος Γουμένισσας (Γυμνάσιο), ώρα έναρξης 10:00,
  • Σχολικός κλήρος Ευρωπού, ώρα έναρξης 10:30,
  • Σχολικός κλήρος Νέας Καβάλας, ώρα έναρξης 11:00,
  • Δημοτικός κλήρος Ευζώνων, ώρα έναρξης 11:30.

Σε περίπτωση που μια δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα με την πρώτη δημοπρασία.

Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να προσκομίσουν δημοτική ενημερότητα.

Για την υπογραφή των πρακτικών θα απαιτηθεί παρουσία εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα 2343350110 & 2343350112 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακύρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα