Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση: 1) Κυλικείου Γυμνασίου - Λυκείου Ευρωπού, 2) Κυλικείου Γυμνασίου Γουμένισσας

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Παιονίας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου  του Γυμνασίου – Λυκείου Ευρωπού για εννέα  χρόνια, μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2029.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου- Παλαιολόγου 3) στις  31/08/2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιέχονται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής, που βρίσκετε στο Γυμνάσιο - Λύκειο Ευρωπού ημέρα Δευτέρα (τηλ.2343061001 & 2343061261) και στο Δήμο Παιονίας στην κα Γιάγκου Αθανασία (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου τηλ 2343024166)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείου του Δ/ντή του Γυμνασίου – Λυκείου Ευρωπού ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 31 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Δήμου Παιονίας  ανακοινώνει ότι  προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες  προσφορές για τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου  του Γυμνασίου Γουμένισσας για εννέα  χρόνια, μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2029.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου- Παλαιολόγου 3) στις  31/08/2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Λεπτομέρειες για τους όρους συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιέχονται σε σχετική ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής, που βρίσκετε στο Γυμνάσιο Γουμένισσας ημέρα Δευτέρα (τηλ.2343041229) και στο Δήμο Παιονίας στην κα Γιάγκου Αθανασία (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου τηλ 2343024166)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείου του Δ/ντή του Γυμνασίου Γουμένισσας ημέρα Δευτέρα και στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας (Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 31 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις 2 περιλήψεις των προκηρύξεων...

Περιλήψεις διακηρύξεων