Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19)πέντε (5) ατόμων διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες.

Ο Δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικά πέντε (5) ατόμων διάρκειας 2 μηνών (για τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την  κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο και ειδικότερα:

 1. Στην Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου:
 • Έναν (1) οδηγό Απορριμματοφόρου (ΔΕ)
 • Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρου (ΥΕ)
 1. Για την ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης:
 • Έναν (1) Οδηγό Β΄ κατηγορίας (ΔΕ)
 • Έναν (1) Οδηγό Γ΄ κατηγορίας (ΔΕ)

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα σχετικά έγγραφα...

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. επιλέξτε την ορθή επανάληψη της προκήρυξης καθώς έχει διορθωθεί,
 2. η υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης / μη ύπαρξης κωλύματος δεν απατείται πλέον.

Προκήρυξη και σχετικά έγγραφα

 • 2020-03-23_prokirixi_SOX1_20_koronoios (346 KB)

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19)πέντε (5) ατόμων διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες

 • 2020-03-23_prokirixi_SOX1_20_koronoios_orthi_epanalipsi (549 KB)

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (για την αντιμετώπιση της διάδοσης του COVID-19)πέντε (5) ατόμων διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες - Ορθή επανάληψη

 • aitisi_ypefthini_dilosi (14 KB)

  Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

 • ypefthini_dilosi_kolimatos (52 KB)

  Υπεύθυνη δήλωση ύπαρξης / μη ύπαρξης κωλύματος - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ

 • ypefthini_dilosi_prosonton (45 KB)

  Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προσόντων