Διακήρυξή δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων (σχολικών κλήρων) ιδιοκτησίας του δήμου.

Ο Δήμαρχος Παιονίας διακηρρύσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο, φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η  εκμίσθωση ακινήτων (σχολικών κλήρων) ιδιοκτησίας του δήμου και συγκεκριμένα:

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με την 148/2019(ΑΔΑ:6ΧΚΟΩΞΡ-4ΦΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας και τους όρους δημοπράτησης που καθόρισε η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 117/2019(ΑΔΑ:ΩΜΥ6ΩΞΡ-4Ρ2) απόφασή της. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Πολύκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα τμηματικά και σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 1. Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
 • Σχολικός κλήρος Αξιοχωρίου, ώρα έναρξης 09:00,
 • Σχολικός κλήρος Αξιούπολης (Πύλη), ώρα έναρξης 09:30,
 • Σχολικός κλήρος Γοργόπης, ώρα έναρξης 10:00,
 • Σχολικός κλήρος Γουμένισσας (Β΄Δημοτικό), ώρα έναρξης 10:30,
 • Σχολικός κλήρος Μεσιάς, ώρα έναρξης 11:00,
 1. Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
 • Σχολικός κλήρος Πολυπέτρου, ώρα έναρξης 09:00,
 • Σχολικός κλήρος Ρυζίων (Βαλτοτόπι), ώρα έναρξης 09:30,
 • Σχολικός κλήρος Ρυζίων (Καμποχώρι), ώρα έναρξης 10:00,
 • Σχολικός κλήρος Τούμπας, ώρα έναρξης 10:30

Σε περίπτωση που μια δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα τις ημερομηνίες Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019  και Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 αντίστοιχα με την πρώτη δημοπρασία.

Οι ενδιαφερόμενοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να προσκομίσουν δημοτική ενημερότητα.

Για την υπογραφή των πρακτικών θα απαιτηθεί παρουσία εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου και στα τηλέφωνα 2343350110 & 2343350112 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα