Γνωστοποίηση πρόσκλησης πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, υπεύθυνου επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, με αρμοδιότητα στους κάτωθι τομείς:

  • Δημόσιες σχέσεις, διεκπεραίωση λειτουργικών θεμάτων του Δήμου
  • Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
  • Έρευνα και καταγραφή προβλημάτων, σύνταξη προτάσεων Δήμου
  • Ηλεκτρονική και επικοινωνιακή προβολή θεμάτων του Δήμου
  • Σε οποιαδήποτε θέμα σχετικό με τα παραπάνω πάρει εντολή από τον Δήμαρχο

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Πρόσκληση και σχετικά αρχεία