Ανακοίνωση Πρόσληψης τριών (3) ατόμων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιο προσωπικό) προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Δείτε παρακάτω: