Δελτίο Τύπου Δήμου Παιονίας - Συνάντηση με το ΔΣ του ΤΟΕΒ Αρτζάν - Αματόβου

Με το Διοικητικό Συμβούλιο του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Αρτζάν – Αματόβου του Βαφειοχωρίου, συναντήθηκε ο δήμαρχος Παιονίας Αθανάσιος Λαπόρδας την Τρίτη 1η Μαρτίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα που εκκρεμούν για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΤΟΕΒ Αρτζάν - Αματόβου, όπως ο καθαρισμός του ταμιευτήρα και του αντλιοστασίου, η συντήρηση των οδικών δικτύων πρόσβασης, η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης και ο καθαρισμός του κεντρικού καναλιού. Επιπλέον, συζητήθηκε το αίτημα του ΤΟΕΒ για την απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή. 

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση πρέπει να αντιμετωπιστούν, και αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της γενικότερης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, πάντα σε συνεργασία με τον Τοπικό Οργανισμό.