Συν-ενεργείν για την Απασχόληση στο Δήμο Παιονίας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση στην Π.Ε. Κιλκίς», αποτελεί μια πρωτοπόρα προσπάθεια συλλογικότητας και συνεργασίας φορέων για την ενίσχυση της απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς. Ο Δήμος Παιονίας και τα Νομικά του Πρόσωπα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από μια τέτοια προσπάθεια.

Στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» ο Δήμος Παιονίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου έχουν αναλάβει ένα ευρύ φάσμα δράσεων ενημέρωσης, προβολής αλλά και διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους ωφελούμενους ανέργους.

Υπό την καθοδήγηση της Εταιρίας Έρευνας και Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κιλκίς ως συντονιστή εταίρου και έχοντας τη δυναμική συνεισφορά όλων των μελών της σύμπραξης που δημιουργήθηκε, ο Δήμος Παιονίας στοχεύει στην επικαιροποίηση των προσόντων και γνώσεων των ανέργων που λόγω της συγκυρίας βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

Σε συνεργασία με την ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ολοκληρώθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου η υλοποίηση μιας σημαντικής για το πρόγραμμα δράσης που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των ωφελούμενων. Το αντικείμενο της ήταν η «επαγγελματική κατάρτιση ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων» και συνοδεύτηκε από 36 ώρες πρακτικής κατάρτισης στην Κοινωφελή Επιχείρηση και το ΝΠΔΔ Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου. Στους ωφελούμενους χορηγήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης από την ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ενώ αναμένεται ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης μέσω Ο.Α.Ε.Δ., που θα απευθύνεται σε ωφελούμενους  Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης.

Οι δράσεις που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα ολοκληρώθηκαν στις 25 Ιουνίου, με τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στο Πολύκαστρο για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τις προοπτικές της στην Παιονία».

Τις εργασίες της ημερίδας πλαισίωσαν με την παρουσία τους επαγγελματίες και επιστήμονες, εκπρόσωποι της «Δομής Στήριξης Κοινωνικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας», οι οποίοι αποσαφήνισαν την έννοια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ανέλυσαν τη λειτουργία και παρουσίασαν αρκετά παραδείγματα καλών πρακτικών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Αρκετοί ωφελούμενοι μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία να συνεργαστούν μεταξύ τους και υπό την επίβλεψη μεντόρων, ειδικών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, να ξεκινήσουν τη δικιά τους Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην Παιονία.