Συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας στα πλαίσια διεθνούς προγράμματος "ανοικτής διακυβέρνησης" στο Πόρτο

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Παιονίας στο χρηματοδοτούμενο από την Εθνική Μονάδα Ι.Κ.Υ.  πρόγραμμα "Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig", με θέμα την ανοιχτή διακυβέρνηση στην Ευρώπη (Open Government), αντιπροσωπεία του Δήμου Παιονίας συμμετείχει στην 5η κατά σειρά συνάντηση της Σύμπραξης στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε από τους προϊστάμενο Προγραμματισμού, κο Χαμουρούδη Γιώργο, τον υπάλληλο του Γραφείου Τοπικής Ανάπτυξης, κο Αθανάσιο Γώγο καθώς και τον ειδικό συνεργάτη Δημάρχου, κο Πέτρο Μπέλλη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στις εγκαταστάσεις του LIPOR - Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Αποβλήτων της πόλης του Πόρτο, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ολοκλήρωση του Οδηγού Εφαρμογής και Καλών Πρακτικών Ανοικτής Διακυβέρνησης και καταναμέθηκαν οι ρόλοι του κάθε εταίρου. Η ελληνική αντιπροσωπεία σε συνεργασία με τους Τούρκους ομολόγους, παρουσίασε το 1ο Κεφάλαιο αυτού του πονήματος.

Κατά τη διάρκεια του 3ημέρου πραγματοποιήθηκαν workshops τύπου Open Space Technology με τους εταίρους να συζητούν και να θίγουν μια σειρά θεμάτων κυρίως επάνω στη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση καθώς και τις εμπειρίες από τη χώρα προέλευσης κάθε συμμετέχοντα.

Η επόμενη συνάντηση για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι προγραμματισμένη για τις 2 Ιουλίου στην Εσθονία.