Συνάντηση Δημάρχου με εκπροσώπους πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Παιονίας και των εκπροσώπων πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.

Με αφορμή την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Πενταετίας 2014 – 2019 συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας των συλλόγων και την οργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο.

Αρκετοί εκπρόσωποι κατέθεσαν ιδέες και προτάσεις ώστε μέσα από τη συνεργασία και την κατάλληλη προβολή να γίνουν πόλος έλξης για τη βόρεια Ελλάδα οι εκδηλώσεις του Δήμου. Στον ίδιο τόνο και ο κ. Γκουντενούδης, επεσήμανε πως η επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι η γνωριμία του κόσμου με την Παιονία και η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος με απαρχή τον μοναστηριακό και εναλλακτικό τουρισμό. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να οργανωθούν φεστιβάλ και οργανωμένες εκδηλώσεις με σκοπό φυσικά να αναδειχθεί ο χαρακτήρας και η διαπολιτισμική ταυτότητα των συλλόγων της Παιονίας.