Δελτίο Τύπου Δήμου Παιονίας-Αναστολή Λειτουργίας Σχολείων & Παιδικών Σταθμών

Με απόφαση του Δημάρχου Παιονίας, κ. Αθανασίου Λαπόρδα, τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Παιονίας, δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 8-2-2012, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (αρθρ. 94 παρ. 4, εδ. 27 ν. 3832/2010).