Μήνυμα Δημάρχου για την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

«Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.»

Η πιθανή αποστέρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια ατομική απώλεια για αξιοπρεπή ζωή στο άτομο, χωρίς πείνα, φτώχεια, βία, διακρίσεις και ανισότητες. Σε μακροεπίπεδο μπορεί να δημιουργήσει μεταξύ άλλων συνθήκες πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, ενσπείροντας τη βία, το μίσος, τη σύγκρουση και τη διαμάχη μεταξύ ατόμων, κοινωνιών και εθνών.

Ο αγώνας για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενώνει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ευρύτερος σκοπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η διαφύλαξη και η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι για εμάς πολυτέλεια, είναι το κλειδί της ανάπτυξης. Οι οποιεσδήποτε πολιτικές-στρατηγικές ανάπτυξης, είθισται και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά αυτό τον τρόπο, οι πολιτικές-στρατηγικές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο για να αποκτήσει η ανάπτυξη γερές βάσεις και γερές ρίζες, να είναι τόσο βιώσιμη όσο και δίκαιη. Μόνο με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.

 Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να μην παραμένει όνειρο αλλά να γίνονται προσπάθειες για να εδραιωθεί ως πραγματικότητα διεθνώς.