Η Μόνιμη Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ στον αν. Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

Δείτε παρακάτω το Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΕ σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ της Μόνιμης Επιτροπής Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ και τον αν. Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ